Εταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη

Όμιλος Πηλακούτα: Με εταιρική υπευθυνότητα δίπλα στην κοινωνία

Οι εποχές που ζούμε χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και συνεχείς προκλήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, εντείνοντας διαρκώς τις προσπάθειές τους. Αυτές , πέρα από την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και αποτελεσμάτων, επιβάλλεται να δημιουργούν και κοινωνικό αντίκρισμα, να εισφέρουν δηλαδή και στο ευρύτερο κοινωνικό μέρισμα του τόπου που δραστηριοποιούνται. Η απαίτηση από τις επιχειρήσεις είναι πλέον όλο και περισσότερο να λειτουργούν σύμφωνα με τια αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Η επίτευξη κερδοφορίας και οικονομικής ευρωστίας πρέπει να συνδυάζεται με ένα κοινωνικά ευαίσθητο πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται τη σημασία της θετικής εταιρικής εικόνας και των δυνητικών απειλών που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά πάνω της. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατανοούν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών με κοινωνική διάσταση.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας απ΄ ότι στο παρελθόν, που υπερβαίνει την απλή φιλανθρωπία, δωρεά ή χορηγία. Αυτό το μοντέλο, ενώ ξεδιπλώνει ένα πλέγμα υπεύθυνων δράσεων για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, ταυτόχρονα θεωρεί ότι η επιχειρηματική επιτυχία εκτείνεται πέρα από τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα και αφορά άμεσα τη σχέση αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η σύγχρονη έκφανση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μία έννοια δυναμική η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιοποίησε το 2011 την αναθεωρημένη στρατηγική της για την ΕΚΕ, την οποία ορίζει ως “την ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία”. Την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές τόσο στις οικονομικές, όσο και στις κοινωνικές συνθήκες, με αποτέλεσμα θέματα και αντιλήψεις, επιχειρήσεων και κοινωνιών να έχουν διαφοροποιηθεί. Είναι προφανές λοιπόν πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά όλους μας, γιατί αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζούμε.

Υπηρετώντας αυτό το πλαίσιο αρχών, ο Όμιλος Πηλακούτα με την πρωτοβουλία – θεσμό «Αξία Ζωής», εδώ και 13 χρόνια σταθερά στηρίζει τον Σύνδεσμο Φίλων Αγίας Σκέπης στη σκληρή μάχη κατά των ναρκωτικών. Ο Όμιλος Πηλακούτα επιδιώκει να δώσει δύναμη σε ευγενείς προσπάθειες που βοηθούν ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, όπως οι νέοι άνθρωποι. Είναι αυτοί που κυρίως βάλλονται από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Κάθε νέος άνθρωπος που απομακρύνεται από τον εφιάλτη αυτό, είναι μια κερδισμένη ζωή. Και η αξία αυτής της κερδισμένης ζωής είναι ανυπολόγιστη.

Σε ένα άλλο πεδίο, ο Όμιλος Πηλακούτα κάθε χρόνο στέκεται έμπρακτα δίπλα στη Europa Donna Κύπρου και το σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο που προσφέρει στον αγώνα με τον καρκίνο του μαστού. Η δράση “Δύναμη Ελπίδας» στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, ειδικά σε εκείνους που η υγεία τους δοκιμάζεται. Σε αυτές τις σκληρές εποχές έχει ιδιαίτερη σημασία να στηρίζουμε όσους μας έχουν ανάγκη. Ένα μικρό βήμα από εμάς, είναι ένα μεγάλο βήμα για τους ανθρώπους αυτούς.

Οι πιο πάνω είναι πτυχές των δράσεων ΕΚΕ του Ομίλου Πηλακούτα. Είναι έκφραση της εταιρικής υπευθυνότητας, δίπλα στην κοινωνία.